AVÍS LEGAL

Avís Legal

Titularitat

El titular de la present pàgina web www.mussap.net és MUSSAP, MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A COSINA FIXA, amb CIF G08171548 i domicili social a Via Laietana, núm. 20, 08003 Barcelona i que figura inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 20806, apartat n.º 5, foli 149, full B-12.571, codi M-107

MUSSAP, MÚTUA D'ASSEGURANCES I REASSEGURANCES A P.F. es troba sota la supervisió de la DIRECCIÓ GENERAL D'ASSEGURANCES I FONS DE PENSIONS (DGSFP), i consta inscrita al Registre obrant a la DGSFP amb la clau administrativa M-107.

Per contactar amb MUSSAP, podeu fer-ho a:

Adreça: Via Laietana, núm. 20 – 08003 Barcelona

Telèfon: +34 93 295 63 00

Adreça electrònica: mussap@mussap.com

Objecte de la web

L'accés per part dels interessats als dominis web de MUSSAP els atorgarà la condició d'Usuari, i implica l'acceptació de les presents condicions d'ús, de la "Política de Privacitat" i de la "Política de Galetes". En cas que certs serveis oferts a través dels dominis web de MUSSAP requereixin de l'aplicació de condicions particulars aquestes s posaran a disposició de l'Usuari. MUSSAP es reserva la facultat d'efectuar modificacions dels continguts i serveis oferts a través del web, així com modificar les Condicions d'ús, sense notificació prèvia als usuaris.

Condicions d’ús del lloc web

L'usuari s'obliga a fer un bon ús del lloc web, entenent-se per bon ús el que sigui conforme amb la legislació vigent, la bona fe i l'ordre públic.

Així mateix, l'usuari es compromet a no fer servir el lloc web amb fins fraudulents, així com a no fer cap acte amb l'objectiu de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el lloc web, o que s'impossibiliti, de qualsevol manera, la utilització normal i funcionament del mateix.

L'usuari queda informat que, en cas d'incompliment de les Condicions d'ús, de la Política de Privacitat o de qualsevol altres termes o condicions recollides al lloc web, MUSSAP es reserva el dret de limitar, suspendre o bloquejar l'accés al lloc web, mitjançant qualsevol mesura tècnica que consideri necessària per aconseguir-ho, tot això sense perjudici de les responsabilitats civils o penals que se'n poguessin derivar.

Limitació de responsabilitats

MUSSAP declina qualsevol responsabilitat respecte de la informació d'aquesta web procedent de fonts alienes, així com de continguts no propietat de Mussap.

La funció dels links (enllaços) que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament informar l'usuari sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre la matèria a internet, on podreu ampliar les dades que s'ofereixen en aquest web. MUSSAP no serà en cap cas responsable del resultat obtingut mitjançant els esmentats enllaços hipertextuals.

Propietat intel·lectual i industrial

El domini www.mussap.net està registrat per MUSSAP, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a PF, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE). A continuació, s'indiquen les dades d'informació general d'aquest lloc web:

Identitat: MUSSAP, Mútua d'Assegurances i Reassegurances a P.F. / CIF: G08171548

Registre: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, ​​tom 20806, apartat n.º 5, foli 149, full B-12.571, codi M-107

Adreça: Via Laietana, núm. 20 – 08003 Barcelona

Telèfon: +34 93 295 63 00

e-mail: mussap@mussap.com

Els continguts disponibles al lloc web són propietat de MUSSAP, i en aquest sentit es constitueixen com a obres protegides pel conjunt de la regulació espanyola i comunitària en l'àmbit de la propietat intel·lectual, d'acord amb el Reial decret legislatiu 1/1996,12 d'abril , pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual i la Llei 5/1998, de 6 de març, d’incorporació del Dret Espanyol de la Directiva 96/9/CE sobre la Protecció Jurídica de les Bases de dades, resultant-los així mateix d'aplicació els tractats internacionals subscrits en aquest camp.

Són excepcions aquells “links” a continguts de llocs web de tercers.

Queda expressament prohibida la còpia o la difusió dels continguts de tercers.

Legislació aplicable i competència jurisdiccional

Aquestes Condicions es regiran en tot moment pel que disposa la legislació espanyola. Qualsevol controvèrsia derivada de l'incompliment del que disposen aquestes condicions, entre l'Usuari i el titular del domini, podrà ser sotmesa a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de l'Usuari quan aquest es trobi a Espanya, o a la dels Jutjats i Tribunals de Barcelona quan sigui fora d'Espanya.