Atenció al client

Atenció al client

Et donem la benvinguda al Servei d’Atenció al Client i al Servei d’Atenció i Defensa del Client de Mussap, serveis per atendre i resoldre les queixes i reclamacions dels clients d’acord amb el que estableix la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de Mesures de Reforma del Sistema Financer i l’Ordre ECO/734/2004, de 11 de març,  sobre els departaments i serveis d’atenció al client i el defensor del client de les entitats financeres.

Servei d’atenció al Client

No estem fent prou bé alguna cosa?

Si vols solucionar qualsevol incidència d’un cas que tinguis en curs, et pots posar en contacte amb nosaltres a través de les vies següents:

Servei d’Atenció i Defensa del Client

Vols fer una reclamació formal?

Si un cop resolta una gestió que tinguessis en curs amb Mussap, consideres que no ha estat resolta de manera satisfactòria i vols iniciar una reclamació formal, posem a la teva disposició el Servei d’atenció i  defensa del Client.

Aquest és el formulari que has d'emplenar i fer arribar a:

Servei d’Atenció i defensa del Client de Mussap

Et facilitem també el reglament pel qual es regeix el Servei d’atenció i defensa del client